กู้เงินสร้างบ้านต้องทำอย่างไร
มีขั้นตอนอะไรบ้าง?

กู้เงินสร้างบ้านต้องทำอย่างไร มีขั้นตอนอะไรบ้าง


ว่าด้วยเรื่องของการ กู้เงินสร้างบ้าน หลายๆ คนเกิดความกังวลใจเพราะไม่เคยมีประสบการณ์ในการกู้เงินสร้างบ้านมาก่อน กลัวกู้ไม่ผ่าน

หลายๆ คนมักจะเข้าใจว่าการกู้เงินสร้างบ้าน ยุ่งยาก วุ่นวาย มากเรื่อง ต้องหยุดงานหลายๆ วันมาเดินเรื่อง ทำให้เสียเวลา กระทบกับงานประจำ กู้ผ่านยากบ้าง ธนาคารเรื่องมากบ้าง ปัญหาต่างๆ นานาเหล่านี้ ทำให้คนอยากมีบ้านเป็นของตัวเองและหวังว่าจะกู้เงินกับธนาคารผ่าน ก็ต้องถอยหลังกลับไปตั้งหลักใหม่


ซึ่งในบทความนี้ เราจะมาแนะนำขั้นตอนกู้เงินสร้างบ้านต้องทำอย่างไร มีขั้นตอนอะไรบ้าง โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคน


อันดับแรกต้องทำความเข้าใจก่อนว่า สินเชื่อเงินกู้บ้านเป็นสินเชื่อระยะยาว ดังนั้น ทางธนาคารจะพิจารณาเงินเดือนของผู้กู้ก่อนเป็นอันดับแรก ว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในการชำระหนี้ ส่วนใหญ่จะพิจารณา ยอดผ่อนบ้านจะต้องไม่เกินร้อยละ 40 ของรายได้สุทธิ (คิดเฉพาะฐานเงินเดิน ไม่รวมสวัสดิการ หรือเงินพิเศษต่างๆ)


อย่างไรก็ตาม ก่อนกู้เงินสร้างบ้าน ผู้กู้ต้องหาแบบบ้านที่ตัวเองต้องการสร้าง สามารถเข้าไปดูไอเดียแบบบ้านจากในอินเตอร์เน็ตหรือบนเว็บไซต์ต่างๆ จากนั้นว่าจ้างให้ผู้รับเหมาเขียนแบบบ้านให้ และจัดการเอกสารประเมินราคาก่อสร้างบ้าน เพื่อใช้ยื่นกับทางธนาคาร


ขั้นตอนกู้เงินสร้างบ้าน


1.ขั้นตอนแรก สำหรับการกู้เงินสร้างบ้าน ก็ต้องมองหาธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อ โดยผู้กู้จะต้องพิจารณาเลือกธนาคาร ที่ปล่อยสินเชื่อเงินกู้บ้านที่เหมาะสมกับตัวคุณมากที่สุด

อาจพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ย รวมไปถึงเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ของแต่ละธนาคาร ก่อนตัดสินใจกูเงินเพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อตัวของผู้กู้เอง


2.หลังจากได้ธนาคารที่เหมาะสมกับผู้กู้แล้ว จากนั้นให้ไปทำการติดต่อกับฝ่ายสินเชื่อเคหะของธนาคารนั้นๆ เพื่อแสดงความจำนงขอกู้ แต่หลายๆ คนก็สงสัยว่าในกรณีที่ผู้กู้ทำงานอยู่อีกจังหวัดหนึ่ง มีความประสงค์จะขอกู้เงินสร้างบ้าน บนที่ดิน ซึ่งอยู่อีกจังหวัดหนึ่ง ต้องทำอย่างไร

จริงๆ แล้วสามารถไปติดต่อธนาคารในจังหวัดที่ผู้กู้อาศัยอยู่หรือทำงานอยู่ก็ได้ และขอให้ทางธนาคารส่งเอกสารกลับมายังต้นทาง แต่วิธีนี้จะไม่แนะนำเพราะต้องดำเนินเรื่องยุ่งยาก ทางที่ดีให้ไปยื่นเอกสารด้วยตนเองยังธนาคารในจังหวัดที่ต้องการสร้างบ้านจะดีกว่า

โดยในขั้นตอนการไปยื่นเอกสารที่ธนาคาร จะเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ตรวจสอบเอกสารให้ดี อย่าให้ตกหล่นเพราะจะทำให้ยุ่งยาก

อย่างไรก็ตาม การกู้เงินสร้างบ้าน อาจต้องใช้บุคคลค้ำประกัน เพื่อความน่าเชื่อถือและเพื่อให้ทางธนาคารอนุมัติเร็วขึ้น แนะนำให้หาคนค้ำประกันที่มีรายได้มั่นคง เช่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานข้าราชการ เป็นต้น


เอกสารที่ต้องเตรียมในการยื่นขอกู้เงินสร้างบ้านกับทางธนาคาร มีดังต่อไปนี้

- สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ (นำตัวจริงไปด้วย)

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- ทะเบียนสมรส

- สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด

- ถ่ายเอกสารสมุดบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6-12 เดือน

- รายการเดินบัญชีย้อนหลัง หรือสเตทเม้น 12 เดือน

- ใบรับรองเงินเดือน

- สำเนาโฉนดที่ดินและตัวจริง

- ใบอนุญาตก่อสร้าง ออกโดยเทศบาล

- สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับเหมา

- เอกสารรังวัดที่ดิน (ขอได้ที่เขต หรือเทศบาล)

- แบบบ้านและเอกสารประมาณการราคาก่อสร้าง

- สัญญาการรับเหมาก่อสร้าง

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ให้นำเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุลมาด้วย


3.หลังจากยื่นกู้แล้ว ผู้กู้จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการประเมินราคาหลักประกัน


4.หลังจากที่ยื่นกู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อมาคือทางธนาคารจะส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการสำรวจและประเมินราคาบ้าน พร้อมกับที่ดิน ที่นำมาเป็นหลักฐานจำนองหรือเป็นหลักประกัน โดยขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 2-7 วัน


5.จากนั้นทางธนาคารจะพิจารณาคำขอกู้ ซึ่งจะวิเคราะห์จากรายได้ประจำเป็นหลัก รวมถึงสภาพคล่องทางการเงิน ความสามารถในการผ่อนชำระและหลักประกันของผู้กู้ โดยทางธนาคารจะแจ้งผลการอนุมัติให้กู้ผู้ได้รับทราบ ในขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลาประมาณ 1-3 สัปดาห์


6.หากได้รับอนุมัติจากทางธนาคารแล้ว ทางธนาคารจะนัดให้ผู้กู้เข้าไปเซ็นสัญญาและออกเช็คให้ผู้กู้เดินทางไปจ่ายเงินยัง สำนักงานที่ดิน จากนั้นทางธนาคารจะนัดให้เข้ามาเซ็นสัญญาแบ่งจ่ายอีกครั้ง และเจ้าหน้าที่จะนำเงินงวดแรกเข้าบัญชีจำนวน....% ของเงินกู้ทั้งหมด ตามเงื่อนไขในสัญญา


หมายเหตุ : กรณีที่กู้เงินซื้อบ้าน การไปจดจำนองและโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน ผู้กู้ ผู้ขาย และเจ้าหน้าที่ธนาคาร จะต้องเดินทางไปพร้อมกัน ซึ่งผู้กู้ต้องเตรียมเงินค่าจดทะเบียนจำนอง ปกติร้อยละ 1 ของวงเงินกู้ โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ร้อยละ 2 ของราคาประเมินจากกรมที่ดิน

กรณีนี้ ส่วนใหญ่แล้วผู้ขายจะเป็นผู้จ่ายเอง เมื่อผู้กู้ได้รับเงินกู้แล้ว ก็จะมีภาระในการผ่อนชำระทุกๆ เดือน ภายในเวลาที่กำหนดตามเงื่อนไขในสัญญา


ทั้งหมดนี้ ก็คือ ขั้นตอนการกู้เงินสร้างบ้าน เป็นอย่างไรกันบ้าง จริงๆ แล้วการกู้เงินสร้างบ้านไม่ได้ยุ่งยาก อย่างที่ใครหลายๆ คนเข้าใจเลย สิ่งสำคัญ ผู้กู้จะต้องเตรียมเอกสารไปให้ครบถ้วน พยายามอย่าให้ขาดตกเอกสารใด เอกสารหนึ่งไป ถ้าไม่อยากยุ่งยากหรือเสียเวลากลับมายื่นเอกสารเพิ่มเติมอีก

ถ้าเตรียมตัวมาดี เตรียมเอกสารให้พร้อม การกู้เงินสร้างบ้าน ก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวหรือทำให้คุณต้องปวดหัวอีกต่อไป เพียงแค่นี้ก็สามารถกู้เงินสร้างบ้านหรือกู้เงินซื้อบ้านได้อย่างสบาย