ขั้นตอนการกู้สร้างบ้าน

ขั้นตอนการกู้สร้างบ้าน เมื่อมีที่ดินอยู่แล้ว


สำหรับคนที่กำลังวางแผนกู้เงินสร้างบ้าน บนที่ดินของตัวเองหรือมีที่ดินอยู่แล้ว อยากให้อ่านบทความนี้เพราะคิดว่าจะมีประโยชน์มากๆ เชื่อว่าความใฝ่ฝันของใครหลายๆ คนคือการได้มีบ้านสักหลังเป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะบ้านหลังเล็กหรือบ้านหลังใหญ่ บ้านบ่งบอกถึงความมั่นคงหลายๆ อย่าง อีกทั้งยังเป็นสินทรัพย์ที่นับวัน ยิ่งทวีคุณค่ามากขึ้น ในกรณีที่ต้องการขายบ้าน ก็แค่ตกแต่ง ซ่อมแซมนิดหน่อย ก็ขายออกแล้ว ยิ่งตั้งอยู่บนทำเลทอง ประกาศขายแป๊บเดียว เดี๋ยวก็มีคนมาจับจอง ไม่เหมือนกับรถยนต์ ที่ “ลด” สมชื่อ เอาล่ะ สำหรับคนที่กำลังวางแผนจะกู้สร้างบ้าน บนที่ดินของตนเอง มีขั้นตอนที่ควรรู้ ดังนี้


ขั้นตอนที่ 1 เลือกแบบบ้านและเขียนแบบ


มองหาแบบบ้าน


แน่นอนว่าถ้าคุณคิดจะสร้างบ้าน ก็ต้องมองหาแบบบ้านที่อยากได้ก่อน ชอบบ้านแบบไหน สไตล์ไหน ไม่มีผิด ไม่มีถูก ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคล อาจจะดูแบบบ้านตามเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อเอามาเป็นไอเดีย สำหรับใช้สร้างบ้านก็ได้


ติดต่อผู้รับเหมา


ขั้นตอนต่อมา ติดต่อผู้รับเหมามืออาชีพ ที่ไว้ใจได้ อาจพิจารณาจากผลงานเก่าๆ ที่ผ่านมา หรือรีวิวจากคนที่เคยใช้บริการมาก่อน เพื่อประกอบการตัดสินใจ


ว่าจ้างเขียนแบบ


เมื่อได้แบบบ้านที่ต้องการแล้ว ต่อมาฃก็คือการเขียนแบบ คุณอาจว่าจ้างให้หน่วยงานหรือผู้รับเหมาเขียนแบบให้ โดยนำรูปแบบบ้านที่ต้องการยื่นเสนอให้กับผู้เขียนแบบ

จากนั้นแจ้งไปด้วยว่าต้องการบ้านงบประมาณเท่าไหร่ เพื่อใช้ทำเอกสารประมาณการก่อสร้าง เสร็จแล้วรอให้ผู้รับเหมาส่งแบบบ้านและเอกสารประมาณการก่อสร้างมาให้ ระยะเวลาจะช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้รับเหมา รวมถึงความยากง่ายของแบบ้านที่จะสร้างด้วย

หลังจากได้รับเอกสารจากผู้รับเหมาแล้ว ก็ต้องไปขอก่อสร้างที่สำนักงานเขตหรือเทศบาลใกล้บ้านคุณ เตรียมเอกสาร แบบบ้าน พร้อมสำเนา 2 ชุด , สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด , สำเนาโฉนด 3 ชุด ,

กรณีให้คนอื่นไปทำการแทนจะต้องมีใบมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจซึ่งต้องเตรียมไปด้วย ระหว่างนั้นให้ยื่นขอใบรับรองเงินเดือนไว้เลย (เอกสารทั้ง 2 อย่างนี้ ใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์กว่าจะได้)


ขั้นตอนที่ 2 เตรียมเอกสารทำเรื่องยื่นกู้


ขั้นตอนต่อมาคือการเตรียมเอกสาร เพื่อทำเรื่องขอยื่นกู้สร้างบ้านกับทางธนาคาร เลือกธนาคารที่คุณต้องการจะกู้หรืออาจลองศึกษาเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย เปรียบเทียบดอกเบี้ยเงินกู้ในแต่ธนาคารดูก่อนตัดสินใจกู้ก็ได้ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อตัวคุณเอง


ติดต่อธนาคาร เพื่อทำเรื่องกู้


ในกรณีที่ผู้กู้อยู่คนละจังหวัดกับพื้นที่ที่จะสร้างบ้าน เช่น ทำงานอยู่จังหวัดชลบุรีแต่จะขอยื่นกู้สร้างบ้านในจังหวัดปราจีนบุรี สำหรับการติดต่อกับทางธนาคารสามารถทำได้ 2 วิธี คือ ยื่นเอกสารที่จังหวัดชลบุรี จากนั้นให้ทางธนาคารในจังหวัดชลบุรีส่งเอกสารกลับไปที่จังหวัดปราจีนบุรี ใช้เวลา 2 อาทิตย์โดยประมาณ วิธีนี้ไม่แนะนำเท่าไหร่ เพราะค่อนข้างเรื่องเยอะ วุ่นวายพอสมควร

ส่วนวิธีที่ 2 คือ เตรียมเอกสารเดินทางไปยื่นกู้ที่จังหวัดปราจีนบุรี เอกสารที่ต้องเตรียม ไม่ว่าจะยื่นกู้สร้างบ้านกับธนาคารไหน โดยหลักๆ จะมีดังต่อไปนี้


- บัตรประชาชนผู้กู้

- ทะเบียนสมรส

- สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายมาทุกหน้า)

- ทะเบียนสมรส

- สลิปเงินเดือน 3 เดือน ล่าสุด

- ใบรับรองเงินเดือนจากที่ทำงาน

- สมุดบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6-12 เดือน (ถ่ายเอกสารเตรียมมาด้วยเลย)

- Statement หรือ รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 12 เดือน

- สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับเหมา

- เอกสารรังวัดที่ดิน (ขอได้ที่เขต ออกโดยเทศบาล)

- สัญญาการรับเหมาก่อสร้าง

- ในกรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ ให้เตรียมเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุลมาด้วย


เอกสารใช้เป็นหลักประกัน มีดังต่อไปนี้


- ใบอนุญาตก่อสร้าง ออกโดยเทศบาล

- สำเนาโฉนดที่ดิน ตัวจริง

- แบบบ้านและเอกสารประมาณราคาก่อสร้าง (ที่ผู้รับเหมาทำให้)


ขั้นตอนที่ 3 ไปยื่นเอกสารที่ธนาคาร


เมื่อเตรียมเอกสารครบถ้วนแล้ว ตรวจสอบเอกสารอีกครั้งให้รอบครอบและแน่ใจว่าไม่ได้ลืมเอกสารใดเอกสารหนึ่งไป เพราะจะทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการอนุมัติเงินกู้นานขึ้น และคุณต้องยุ่งยาก วุ่นวายในการเตรียมเอกสารเพิ่มเติม

จากนั้นก็ให้เดินทางไปที่ธนาคารที่คุณต้องทำเรื่องของยื่นกู้ได้เลย บอกเจ้าหน้าที่ว่าจะมาทำอะไร ยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ เสร็จแล้วกลับบ้านได้ รอทางธนาคารตรวจสอบเอกสาร ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาเป็นเดือน หากเอกสารผิดพลาดหรือตกหล่นเอกสารอะไรไป ทางธนาคารจะติดต่อมาแจ้งให้ทราบ ซึ่งคุณต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม

โดยสามารถส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ได้แต่จะใช้เวลานานหน่อย จากนั้นจะมีบริษัทเข้ามาประเมินราคาที่ดิน ค่าประเมินราคาที่ดินที่ต้องจ่ายราวๆ 2,300 บาท


หากทำเรื่องกู้ผ่าน ทางธนาคารจะติดต่อมาแจ้งให้ทราบ จากนั้นจะนัดให้คุณเข้าไปเซ็นสัญญา หลังจากที่เซ็นเอกสารเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะออกเช็ค เพื่อให้ผู้กู้ไปจ่ายเงินยังสำนักงานที่ดิน เสร็จสิ้นแล้วกลับมาที่ธนาคารอีกครั้งทำการเซ็นเอกสารแบ่งจ่าย เจ้าหน้าที่จะนำเงินเข้าบัญชีงวดแรก ...% ของเงินกู้ ตามเงื่อนไขในสัญญา


ทั้งหมดนี้ ก็คือ ขั้นตอนการกู้เงินสร้างบ้านบนที่ดินของตัวเอง เป็นอย่างไรกันบ้าง จริงๆ แล้วการกู้สร้างบ้าน ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่ใครหลายๆ คนเข้าใจ ส่วนใหญ่แล้วที่ยุ่งยาก ก็เพราะเตรียมเอกสารไปไม่ครบ ถ้าเตรียมเอกสารไปครบถ้วน ก็จะไม่มีปัญหาต่างๆ ตามมาให้ปวดหัว รับรองว่ากู้สร้างบ้านผ่านฉลุยแน่นอน